Adwokat Małgorzata Jasińska

tel. 601928113

Porada prawna

Porada prawna polega na ustnym udzieleniu klientowi odpowiedzi przez adwokata na pytania dotyczące konkretnej sytuacji prawnej. Częstokroć są to wskazówki postępowania, czy podanie przepisów prawnych odnoszących się do okoliczności.

Read more

Zastępstwo procesowe

Zastępstwo procesowe polega na pełnej reprezentacji klienta w zależności od rodzaju sprawy i etapu postępowania przed sądem, organami ścigania (Policja, Prokuratura, itd.) lub organami administracyjnymi. Reprezentowanie może obejmować całość postęowania albo też tylko część np. postępowanie apelacyjne czy kasacyjne. Udzielona pomoc w postępowaniu może na życzenie klienta zostać ograniczona do sporządzenia określonych pism procesowych (pozwów, wniosków, odwołań, apelacji czy zażaleń).

Read more

Stała obsługa prawna

W ramach współpracy z Kancelarią jest możliwe korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na warunkach ustalonych w umowie. Obsługa prawna może być świadczona w zależności od potrzeb w siedzibie kancelarii lub bezpośrednio u klienta. Celem stałej obsługi prawnej jest zapewnienie specjalistycznych dopasowanych do potrzeb klienta usług poczynając od udzielania porad prawnych w bieżących sprawach poprzez tworzenie, opiniowanie i analizowanie pod kątem prawnym dokumentów a kończąc na reprezentowaniu klienta przed wszelkimi organami a w tym przed sądami.

Read more

Kancelaria

Kancelaria założona przez adwokat Małgorzatę Jasińską, świadczy kompleksowe usługi prawne zarówno dla klientów indywidualnych jak i dla firm. Kancelaria świadczy usługi w języku polskim i angielskim. Adwokat Małgorzata Jasińska wpisana jest na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Zielonej Górze. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia matematyczne specjalność matematyka finansowa i ubezpieczeniowa na Politechnice Wrocławskiej. Jest także autorką książki „Jak korzystnie zawierać Umowy. Praktyczny poradnik”. Kancelaria jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00. W celu ustalenia terminu spotkania zalecany jest jednak kontakt telefoniczny pod numerem telefonu komórkowego. Po telefonicznym uzgodnieniu istnieje możliwość spotkania w innych godzinach.

opinia prawna

Opinia prawna jest szczegółową pisemną analizą prawną sytuacji klienta, wskazaniem rozwiązań ich problemów, a także w zależności od potrzeb podaniem najlepszego postępowania w sprawie. Zawiera nie tylko odniesienie do konkretnych przepisów prawnych, ale często przy bardziej skomplikowanych stanach faktycznych odwołuje się do piśmiennictwa prawniczego i orzeczeń sądowych.

stała obsługa prawna

Przykładowe korzyści dla klienta który zawarł umowę na stałą obsługę prawną:

 • niższe koszty obsługi prawnej niż przy zleceniach jednorazowych
 • moźliwość ustalenia cyklicznych godzin rezydowania prawnika w siedzibie państwa firmy
 • bieżąca znajomość spraw i problemów państwa firmy przez Kancelarię
 • informowanie o nowych regulacjach prawnych w istotnych dla klienta

prawo administracyjne

 • sprawy o odszkodowanie,
 • pozwolenie na budowę,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
 • itd.

postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

udział w postępowaniu egzekucyjnym, itp

prawo karne

prawo karne Utwórz PDF Drukuj obrona w postępowaniu karnym na etapie postępowania przygotowawczego i przed sądem, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, sprawy z oskarżenia prywatnego, obrona w postępowaniu o wykroczenia, wnioski o wydanie wyroku łącznego, wnioski o odroczenie wykonania kary, przerwie w odbyciu kary, itp.

prawo mieszkaniowe

umowy kupna-sprzedaży mieszkań umowy najmu analiza umów ze spółdzielniami i deweloperami sprawy o eksmisję sprawy o zapłatę czynszu itp.

prawo obrotu nieruchomościami

sprawy własnościowe, naruszenie posiadania, zasiedzenie, ustanowienie drogi koniecznej, zniesienie współwłasności, itp.

prawo pracy

 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • sprawy o odszkodowanie,
 • opiniowanie umów o pracę,
 • sprawy o zakazie konkurencji,
 • opiniowanie kontraktów menedżerskich,
 • itp.
Zakres usług

Poznaj nasze specjalizacje

prawo cywilne

Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie cywilnym

Prawo Gospodarcze

Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie.

Prawo rodzinne

Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym.

wypadki komunikacyjne i odszkodowania

Kancelaria zajmuje się odszkowaniami

Prawo Gospodarcze

Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie.

Prawo rodzinne

Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie rodzinnym.

Prawo pracy

Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie

Prawo spadkowe

Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie

Prawo łowieckie

Kancelarii specjalizują się w szeroko rozumianym prawie

Addres

ul.Grottgera 25/4,65-941 Zielona Góra

Telefon

601928113

Strona www

www.adwokatzg.pl

-->